PROSJEKT:Landskapsplaner og detaljer for uteanlegget.
PROGRAM:Hovedplass, hovedgate, omkringliggende landskap.
OPPDRAG:Vinner i konkurranse.
OPPDRAGSGIVER:Forsvarsbygg.
REFERANSE:Prosjektleder Bård Bakkejord.
AREAL:35 000 m3
BUDSJETT:6.5 mill kr.
TIDSPERIODE:2003-2005.
STATUS:Ferdigstilt våren 2006.

[Prosjekt Info]

AURORA LANDSKAP AS – Alta.

AURORA LANDSKAP AS – Alta.

AURORA LANDSKAP AS – Alta.

© 2007 AURORA LANDSKAP AS