PROSJEKT:Landskapsplaner og detaljer for uteanlegget.
PROGRAM:Hovedplass, sittemuligheter, sosiale arenaer.
OPPDRAG:Prosjektkontrakt.
OPPDRAGSGIVER:Hammerfest kommune.
REFERANSE:Prosjektleder Geir Bjørkly.
AREAL:5500 m2
BUDSJETT:4,0 mill kr.
TIDSPERIODE:2005-2007.
STATUS:Ferdigstilles høsten 2008.

[Prosjekt Info]

AURORA LANDSKAP AS – Alta.

AURORA LANDSKAP AS – Alta.

AURORA LANDSKAP AS – Alta.

© 2007 AURORA LANDSKAP AS